Bolagsstyrning

Ledning

Verkställande direktör, vakant


 Styrelse

Peter Norman, Styrelseordförande

Oscar Engelbert, Ordinarie ledamot