Bolagsstyrning

Ledning

Carl Janglin, Extern verkställande direktör


 Styrelse

Peter Norman, Styrelseordförande

Oscar Engelbert, Ordinarie ledamot